Declarații căsătorie

Potrivit prevederilor art. 283 din Codul Civil, ofițerul de stare civilă are obligația de a dispune publicarea declarației de căsătorie, prin afișarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei și pe pagina de internet a acesteia, unde urmează să se încheie căsătoria și, după caz, la sediul primăriei unde celalălt soț își are domiciliul sau reședința.

În temeiul art.285 din Codul Civil (Legea nr.287/2009 republicata), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării.

Număr Data Nume soț Nume soție Fișier
261 05.04.2022 BABOȘ VASILE (75 ani) CÎMPU ELENA (60 ani)
318 03.05.2022 Lăcătuș Petre-Nicolae (64 ani) Lăcătuș Puia (65 ani)