Primăria | Primar | Dispozitii

Decizii Primar

# Data Titlu Link
62 28/04/2022

Dispoziția privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și de interes la nivelul Comunei Bârghiș, Jud. Sibiu.

100 Kb

61 28/04/2022

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

60 28/04/2022

Dispoziția privind încetarea suplimentului pentru energie și combustibili solizi.

100 Kb

59 28/04/2022

Dispoziția privind încetarea suplimentului pentru energie și combustibili solizi.

100 Kb

58 28/04/2022

Dispoziția privind încetarea suplimentului pentru energie și combustibili solizi.

100 Kb

57 28/04/2022

Dispoziția privind acordarea unui ajutor de urgență.

100 Kb

56 28/04/2022

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

55 28/04/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

54 28/04/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

53 28/04/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

52 26/04/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

51 13/04/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

50 04/04/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Asfaltare străzi în satul Apoș și Vecerd”

100 Kb

49 04/04/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Așternere piatră spartă cu întindere și compactare /asfaltare satul Zlagna”

100 Kb

48 04/04/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Asfaltare DC 33 între Loc. Zlagna și Ighișu Vechi”

100 Kb

47 30/03/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

45 22/03/2022

Dispoziția privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul Situaților de Urgență al Comunei Bârghiș, județul Sibiu pentru anul 2022.

100 Kb

44 22/03/2022

Dispoziția privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei biparentale și monoparentale de pe raza U.A.T. Bârghiș.

100 Kb

43 22/03/2022

Dispoziția privind modificarea cuantumurilor privind venitul minim garantat L-416/2001 începând cu luna martie 2022.

100 Kb

42 22/03/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

41 22/03/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

40 22/03/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

39 22/03/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

38 22/03/2022

Dispoziția privind modificarea cuantumului și a membrilor alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

37 22/03/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

36 22/03/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

35 22/03/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

34 22/03/2022

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

33 22/03/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

32 22/03/2022

Dispoziția privind constituirea Comisiei de Evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului General al U.A.T. Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

31 15/03/2022

Dispoziția privind constituirea Comisiei de control pentru verificarea lucrărilor de întreținere a pășunilor de la nivelul Comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

30 11/03/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

28 16/02/2022

Dispoziția privind modificarea cuantumului și a membrilor alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

27 16/02/2022

Dispoziția privind aprobarea stabilirii componenței Comisiei Comunei Bârghiș privind organizarea și desfășurarea recensământului populației

100 Kb

26 11/02/2022

Dispoziția privind încadrarea în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap.

100 Kb

25 10/02/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

23 31/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

22 31/01/2022

Dispoziția privind acordarea unui ajutor de înmormântare.

100 Kb

21 31/01/2022

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

18 25/01/2022

Dispoziția privind stabilirea îndemnizației lunare pentru persoanele cu handicap.

100 Kb

17 21/01/2022

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

16 21/01/2022

Dispoziția privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

15 20/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

14 20/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

13 20/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

12 20/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

11 20/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

10 20/01/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

9 20/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

8 20/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

7 20/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

6 20/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

5 19/01/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

4 18/01/2022

Dispoziția privind desemnarea d-nei Moga Csilla Ildiko de a exercita controlul financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei Comunei Bârghiș.

100 Kb

3 13/01/2022

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

2 11/01/2022

Dispoziția privind încetarea contractului individual de muncă.

100 Kb

1 03/01/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

141 27/12/2021

Dispoziția privind desemnarea d-nei Moga Csilla Ildiko în calitate de executor fiscal pentru încasarea creanțelor fiscale restante datorate către bugetul local al Comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

140 27/12/2021

Dispoziția privind recuperarea sumei încasate necuvenit a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

139 27/12/2021

Dispoziția privind desemnarea domnului viceprimar, de a avea drept de semnătură I, a d-nei Rad Mariana, având funcția de contabil al primăriei Com. Bârghiș ..

100 Kb

138 22/12/2021

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitarea trotuare și podețe în Comuna Bârghiș ”

100 Kb

137 22/12/2021

Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziții având ca obiect „Achiziționare tractor”

100 Kb

136 20/12/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

135 20/12/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

134 20/12/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

133 20/12/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

132 20/12/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

131 17/12/2021

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

130 16/12/2021

Dispoziția privind virările de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar.

100 Kb

129 14/12/2021

Dispoziția privind modificarea raportului de serviciu prin transfer.

100 Kb

128 29/11/2021

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

127 26/11/2021

Dispoziția privind acordarea unui ajutor de înmormântare.

100 Kb

126 26/11/2021

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

125 19/11/2021

Dispoziția privind modificarea cuantumului și a membrilor alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

124 19/11/2021

Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitare pod peste vale Apoș ”

100 Kb

123 19/11/2021

Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitare pod peste vale Apoș locație sat ”

100 Kb

122 19/11/2021

Dispoziție cu privire la delegarea dreptului de semnătură.

100 Kb

121 19/11/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze-naturale pe perioada noiembrie 2021-martie 2022

100 Kb

120 19/11/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2021-martie 2022 combustibili solizi și suplimente.

100 Kb

119 15/11/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

118 15/11/2021

Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei în alocație de susținere familie monoparentală și schimbarea titularului de dosar.

100 Kb

117 15/11/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

115 05/11/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

114 01/11/2021

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

113 30/10/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

112 29/10/2021

Dispoziția privind acordarea gradului corespunzător tranșei de vechime în muncă.

100 Kb

111 29/10/2021

Dispoziția privind stabilirea cuantumului îndemnizației persoană cu handicap.

100 Kb

110 29/10/2021

Dispoziția privind acordarea îndemnizației prevăzută de lege persoanelor cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal.

100 Kb

108 26/10/2021

Dispoziția privind aprobarea cereri de acordare a dreptului la stimulent educațional.

100 Kb

107 26/10/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

106 20/10/2021

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru obiectivul „Reparații și zugrăvit Primăria Bârghiș”

100 Kb

105 05/10/2021

Dispoziția privind aprobarea cereri de acordare a dreptului la stimulent educațional.

100 Kb

104 30/09/2021

Dispoziția privind aprobarea cereri de acordare a dreptului la stimulent educațional.

100 Kb

103 30/09/2021

Dispoziția privind acordarea gradului corespunzător tranșei de vechime în muncă.

100 Kb

102 30/09/2021

Dispoziția privind acordarea gradului corespunzător tranșei de vechime în muncă.

100 Kb

101 23/09/2021

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

100 21/09/2021

Dispoziția privind modificarea cuantumului și a membrilor alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

99 21/09/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

98 21/09/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

97 21/09/2021

Dispoziția privind acordarea unui ajutor de urgență.

100 Kb

96 21/09/2021

Dispoziția privind numirea comisiei care va efectua inventarierea patrimoniului Comunei Bârghiș, jud. Sibiu.

100 Kb

88 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

87 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

86 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

85 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

84 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

83 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

82 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

81 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

80 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

79 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

78 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

77 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

76 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

75 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

74 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

73 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

72 19/08/2021

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitarea trotuare și podețe în Comuna Bârghiș ”

100 Kb

71 19/08/2021

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

70 16/08/2021

Dispoziția privind constituirea comisiilor pentru concursurile organizate de Primăria Comunei Bârghiș.

100 Kb

69 30/07/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

66 28/07/2021

Dispoziția privind aprobarea acordării îndemnizației lunare.

100 Kb

65 28/07/2021

Dispoziția privind încetarea contractului individual de muncă.

100 Kb

64 27/07/2021

Dispoziția privind aprobarea modificării Anexei nr.1 privind organizarea și desfășurarea recensământului.

100 Kb

62 06/07/2021

Dispoziția privind modificarea numărului de persoane și a cuantumului ajutorului social.

100 Kb

61 06/07/2021

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

60 28/06/2021

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul „Lucrări Canalizare ape uzate menajere, Comuna Bârghiș”

100 Kb

59 15/06/2021

Dispoziția privind virările de credite în cadrul capitolului bugetar.

100 Kb

58 15/06/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

57 15/06/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

56 07/06/2021

Dispoziția privind desemnarea domnului din compartimentul de Protecție Civilă ca agent de inundații la nivelul Comunei Bârghiș.

100 Kb

55 07/06/2021

Dispoziția privind aprobarea plății Proceselor Verbale de constatare și sancționare a contravențiilor.

100 Kb

54 27/05/2021

Dispoziția privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului Operativ cu Activitate Temporară.

100 Kb

53 26/05/2021

Dispoziția privind aprobarea actualizării Comitetului Local pentru Situații de Urgență Bârghiș, jud.Sibiu

100 Kb

52 20/05/2021

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

49 24/05/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

48 24/05/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

47 16/05/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

46 07/05/2021

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor „Asfaltare drum DC33 Zlagna-Tronsonul I și IV”

100 Kb

45 07/05/2021

Dispoziția privind încadrarea în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap.

100 Kb

44 27/04/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

43 15/04/2021

Dispoziția privind desemnarea lucrătorilor care aplică măsurile de prim ajutor.

100 Kb

42 15/04/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

41 14/04/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

40 14/04/2021

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

39 05/04/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

35 31/03/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

33 26/03/2021

Dispoziția privind constiturea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor„Prelungirea copertină intrare birouri”

100 Kb

32 26/03/2021

Dispoziția privind reluarea plății dreptului la ajutorului social.

100 Kb

31 16/03/2021

Dispoziția privind modificarea art.2 alin.(1) al Dispoziției nr.19/25.022021.

100 Kb

30 25/02/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

29 25/02/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

28 25/02/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

27 25/02/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

26 25/02/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

25 25/02/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

24 25/02/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

23 25/02/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

22 25/02/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

21 25/02/2021

Dispoziția privind suspendarea plății ajutorului social.

100 Kb

20 25/02/2021

Dispoziția privind delegarea atribuțiilor de administrare a Căminelor Culturale de pe raza comunei Bârghiș,județul Sibiu

100 Kb

19 25/02/2021

Dispoziția privind constituirea comisilor pentru concursurile organizate de Primăria Comunei Bârghiș.

100 Kb

18 25/02/2021

Dispoziția privind încadrarea în funcția de consilier personal al primarului ,cu contract de muncă, pe perioadă determinată.

100 Kb

17 23/02/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

16 23/02/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

15 23/02/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

14 23/02/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

13 23/02/2021

Dispoziția privind acordarea unui ajutor de înmormântare.

100 Kb

12 12/02/2021

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

11 08/02/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

9 28/01/2021

Dispoziția privind desemnarea domnului viceprimar, ca gestionar pentru produsele achiziționate de comuna Bârghiș în cadrul proiectului „Centru Comunitar Multifuncțional Pentru Servicii Integrate Bârghiș”

100 Kb

8 28/01/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

7 28/01/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

6 28/01/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

5 28/01/2021

Dispoziția privind stabilirea îndemnizației lunare pentru persoanele cu handicap.

100 Kb

4 28/01/2021

Dispoziția privind modificarea salariului de bază al asistentului personal .

100 Kb

3 26/01/2021

Dispoziția privind modificarea și completarea art.1 al Dispoziției nr.148/29.12.2020 privind constituirea „Nucleului Local de Coordonare a vaccinării”

100 Kb

3 26/01/2021

Dispoziția privind modificarea și completarea art.1 al Dispoziției nr.148/29.12.2020 privind constituirea „Nucleului Local de Coordonare a vaccinării”

100 Kb

2 05/01/2021

Dispoziția privind încetarea contractului individual de muncă.

100 Kb

1 05/01/2021

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință extraordinară.

100 Kb