Primăria | Primar | Dispozitii

Decizii Primar

# Data Titlu Link
184 20/12/2023

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/supliment combustibili solizi și supliment energie electrică de pe raza comunei Bârghiș pentru sezonul decembrie-martie 2023-2024

100 Kb

183 19/12/2023

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

182 11/12/2023

Dispoziția privind virarea unor credite bugetare.

100 Kb

181 25/11/2023

Dispoziția privind constituirea comisiei de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii din evidența financiar-contabila a Primăriei comunei Bârghiș. județul Sibiu.

100 Kb

180 24/11/2023

Dispoziția privind plata cheltuielilor pentru Serbarea de Crăciun a copiilor Școlii Gimnaziale Bârghiș, Județul Sibiu.

100 Kb

179 20/11/2023

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

178 20/11/2023

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

177 20/11/2023

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/supliment combustibili solizi și supliment energie electrică de pe raza comunei Bârghiș pentru sezonul noiembrie-martie 2023-2024

100 Kb

176 17/11/2023

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

175 15/11/2023

Dispoziția privind stabilirea indemnizației lunare a primarului și viceprimarului precum și stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bârghiș.

100 Kb

174 03/11/2023

Dispoziția privind modificarea raporturilor de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacantă, de secretar general.

100 Kb

173 31/10/2023

Dispoziția privind acordarea îndemnizației lunare acordate persoanelor cu handicap grav,

100 Kb

172 31/10/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.10.2023 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

171 31/10/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.10.2023 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

170 31/10/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.10.2023 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

169 31/10/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.10.2023 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

168 31/10/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.10.2023 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

167 31/10/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.10.2023 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

166 30/10/2023

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

165 30/10/2023

Dispoziția privind numirea unui îndrumător și aprobarea programului de desfășurare a perioadei de stagiu pentru inspector protecție civilă.

100 Kb

164 30/10/2023

Dispoziția privind numirea în funcție publică de execuție de inspector protecție civilă.

100 Kb

163 30/10/2023

Dispoziția privind încetarea contractului individual de muncă.

100 Kb

162 29/09/2023

Dispoziția privind numirea în funcție contractuală de inspector de specialitate II compartimentul agricol, cadastru.

100 Kb

161 25/09/2023

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

160 25/09/2023

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

160 25/09/2023

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

159 25/09/2023

Dispoziția privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță.

100 Kb

159 25/09/2023

Dispoziția privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță.

100 Kb

158 25/09/2023

Dispoziția privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță.

100 Kb

157 25/09/2023

Dispoziția privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță.

100 Kb

156 25/09/2023

Dispoziția privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță.

100 Kb

155 25/09/2023

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

154 25/09/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

153 25/09/2023

Dispoziția privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță.

100 Kb

152 25/09/2023

Dispoziția privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță.

100 Kb

152 25/09/2023

Dispoziția privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță.

100 Kb

151 25/09/2023

Dispoziția privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță.

100 Kb

150 25/09/2023

Dispoziția privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță.

100 Kb

149 25/09/2023

Dispoziția privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță.

100 Kb

148 25/09/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

147 25/09/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

146 25/09/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

145 25/09/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

144 25/09/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

143 25/09/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

142 25/09/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

141 25/09/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

140 25/09/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

139 25/09/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

138 25/09/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

137 25/09/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

136 25/09/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

135 25/09/2023

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

134 14/09/2023

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

133 11/09/2023

Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de inspector protecție civilă.

100 Kb

132 01/09/2023

Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul promovare în grad/treaptă profesională.

100 Kb

131 28/08/2023

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

130 04/08/2023

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

129 04/08/2023

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

128 01/08/2023

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

127 29/07/2023

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

126 29/07/2023

Dispoziția privind suspendarea plății ajutorului social.

100 Kb

125 29/07/2023

Dispoziția privind încetarea suplimentului pentru energie și combustibili solizi.

100 Kb

124 27/07/2023

Dispoziția privind constatarea unei sume încasate necuvenit cu titlul de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri/supliment și recuperarea acestei sume.

100 Kb

123 27/07/2023

Dispoziția privind constatarea unei sume încasate necuvenit cu titlul de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri/supliment și recuperarea acestei sume.

100 Kb

122 20/07/2023

Dispoziția privind încetarea plății îndemnizației lunare acordată persoanei cu handicap grav.

100 Kb

121 30/06/2023

Dispoziția privind constituirea grupului de lucru pentru identificarea și evaluarea riscurilor de corupție la nivelul primăriei comunei Bârghiș, jud. Sibiu.

100 Kb

120 30/06/2023

Dispoziția privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol.

100 Kb

119 30/06/2023

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

118 30/06/2023

Dispoziția privind constatarea unei sume încasate necuvenit cu titlul de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri/supliment și recuperarea acestei sume.

100 Kb

117 30/06/2023

Dispoziția privind constatarea unei sume încasate necuvenit cu titlul de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri/supliment și recuperarea acestei sume.

100 Kb

116 30/06/2023

Dispoziția privind constatarea unei sume încasate necuvenit cu titlul de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri/supliment și recuperarea acestei sume.

100 Kb

115 29/06/2023

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

114 29/06/2023

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

113 23/06/2023

Dispoziția privind acordarea îndemnizației lunare persoanelor cu handicap grav care beneficiază de asistent personal încadrat cu contract individual de muncă.

100 Kb

112 23/06/2023

Dispoziția privind încadrarea în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

111 23/06/2023

Dispoziția privind acordarea îndemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav.

100 Kb

110 23/06/2023

Dispoziția privind numirea în funcție publică de inspector clasă I, grad profesional asistent, gradație 5 comp. stare civilă, resurse umane, achiziții.

100 Kb

109 23/06/2023

Dispoziția privind numirea în funcție contractuală de inspector debutant compartimentul agricol, cadastru.

100 Kb

108 23/06/2023

Dispoziția privind numirea în funcție publică de inspector clasă I, grad profesional superior, gradație 5 comp. agricol, cadastru.

100 Kb

107 23/06/2023

Dispoziția privind aprobarea Planului de servicii.

100 Kb

106 06/06/2023

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

105 06/06/2023

Dispoziția privind aprobarea rectificării actului de naștere.

100 Kb

104 22/05/2023

Dispoziția privind încetarea contractului individual de muncă.

100 Kb

103 18/05/2023

Dispoziția privind acordarea unui ajutor de urgență.

100 Kb

102 18/05/2023

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

101 12/05/2023

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

100 11/05/2023

Dispoziția privind modificarea cuantumului și a membrilor alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

99 10/05/2023

Dispoziția privind acordarea unui ajutor de urgență.

100 Kb

98 05/05/2023

Dispoziția privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă delegat.

100 Kb

97 05/05/2023

Dispoziția privind constituirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor aparținând domeniului public al unității administrative teritoriale Bârghiș.

100 Kb

96 05/05/2023

Dispoziția privind aprobarea acordării voucherelor de vacanță pentru persoanele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bârghiș.

100 Kb

95 05/05/2023

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru investițiile efectuate la spațiul închiriat de către SC BANSUF VET SRL.

100 Kb

94 04/05/2023

Dispoziția privind încetarea contractului individual de muncă.

100 Kb

93 28/04/2023

Dispoziția privind acordarea unui ajutor de urgență.

100 Kb

92 28/04/2023

Dispoziția privind acordarea unui ajutor de urgență.

100 Kb

91 28/04/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

90 28/04/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

89 28/04/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

88 28/04/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

87 28/04/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

86 28/04/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

85 28/04/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

84 28/04/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

84 28/04/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

83 28/04/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

82 28/04/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

81 28/04/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

80 28/04/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

79 28/04/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

78 28/04/2023

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

77 28/04/2023

Dispoziția privind stabilirea cuantumului îndemnizației lunare, începând cu data de 01.11.2022 pentru viceprimarul comunei Bârghiș.

100 Kb

76 28/04/2023

Dispoziția privind stabilirea cuantumului îndemnizației lunare, începând cu data de 01.11.2022 pentru primarul comunei Bârghiș.

100 Kb

75 28/04/2023

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

75 28/04/2023

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

74 28/04/2023

Dispoziția privind transformarea funcției publice de inspector principal gradația 5 în inspector superior gradația 5- compartiment agricol.

100 Kb

73 28/04/2023

Dispoziția privind transformarea funcției publice de inspector asistent gradația 3 în inspector principal gradația 3-compartiment Impozite și.taxe

100 Kb

72 24/04/2023

Dispoziția privind rectificarea actului de naștere.

100 Kb

71 24/04/2023

Dispoziția privind rectificarea actului de naștere.

100 Kb

70 24/04/2023

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

69 24/04/2023

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

68 13/04/2023

Dispoziția privind încetarea contractului individual de muncă.

100 Kb

67 12/04/2023

Dispoziția privind rectificarea actului de căsătorie.

100 Kb

66 30/03/2023

Dispoziția privind constituirea echipei pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile sau prin fonduri aferente Mecanismului de redresare și rezilienta, derulate prin aparatul de specialitate al primarului com. Bârghiș.

100 Kb

65 30/03/2023

Dispoziția privind aprobarea procedurii de salarizare a personalului din proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile.

100 Kb

64 30/03/2023

Dispoziție privind constituirea comisiei de examen și comisiei pentru soluționarea contestaților in vederea promovării în grad profesional pentru funcțiile publice.

100 Kb

63 30/03/2023

Dispoziție privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

62 30/03/2023

Dispoziție privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

61 30/03/2023

Dispoziție privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

60 30/03/2023

Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă.

100 Kb

59 30/03/2023

Dispoziție privind încadrarea în funcția publică de inspector asistent - compartiment stare civilă, resurse umane.

100 Kb

58 30/03/2023

Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al consilierului personal al primarului.

100 Kb

57 24/05/2023

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

56 15/03/2023

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

55 15/03/2023

Dispoziție privind împuternicirea persoanelor desemnate să opereze în aplicația registrul electoral la nivel UAT Bârghiș, jud. Sibiu.

100 Kb

54 10/03/2023

Dispoziție privind modificarea cuantumurilor privind venitul minim garantat- L416/2001 începând cu luna martie - 2023.

100 Kb

53 10/03/2023

Dispoziție privind modificarea cuantumurilor privind venitul minim garantat- L416/2001 începând cu luna martie - 2023.

100 Kb

52 10/03/2023

Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR)

100 Kb

51 10/03/2023

Dispoziție privind modificarea cuantumurilor privind venitul minim garantat- L416/2001 începând cu luna martie - 2023.

100 Kb

50 03/03/2023

Dispoziția privind numirea unui îndrumător și aprobarea programului de desfășurare a perioadei de stagiu pentru inspector debutant.

100 Kb

49 03/03/2023

Dispoziția privind încadrarea în funcția contractuală de execuție de inspector debutant.

100 Kb

48 27/02/2023

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

47 27/02/2023

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

46 27/02/2023

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

45 27/02/2023

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

44 27/02/2023

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

43 23/02/2023

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

42 23/02/2023

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea monoparentală a familiei.

100 Kb

41 23/02/2023

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

40 23/02/2023

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

39 22/02/2023

Dispoziția privind desemnarea persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral la nivelul comunei Bârghiș, județ Sibiu.

100 Kb

38 22/02/2023

Dispoziția privind suspendarea raportului de serviciu având funcția public de conducere de secretar general.

100 Kb

37 20/02/2023

Dispoziția privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul Situaților de Urgență al Comunei Bârghiș, județul Sibiu pentru anul 2023

100 Kb

36 31/01/2023

Dispoziția privind aprobarea Planului de servicii.

100 Kb

35 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru primarului comunei Bârghiș, județ Sibiu.

100 Kb

34 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru viceprimarul comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

33 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

32 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

31 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

30 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

29 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

28 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

27 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual - muncitor calificat IV.

100 Kb

26 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual - muncitor calificat IV.

100 Kb

25 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual - muncitor calificat IV.

100 Kb

24 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual - referent II (ISU)

100 Kb

23 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru funcția contractuală de bibliotecar.

100 Kb

22 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru funcția contractuală de guard.

100 Kb

21 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru consilier personal al primarului.

100 Kb

20 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru inspector asistent.

100 Kb

19 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru inspector principal.

100 Kb

18 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru inspector de specialitate IA.

100 Kb

17 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru referent asistent.

100 Kb

16 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru inspector asistent.

100 Kb

15 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru secretar general.

100 Kb

14 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru funcția contractuală asistent medical comunitar.

100 Kb

13 25/01/2023

Dispoziția privind stabilirea îndemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav.

100 Kb

12 25/01/2023

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

11 25/01/2023

Dispoziția privind modificarea cuantumului ajutorului social.

100 Kb

10 25/01/2023

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

9 25/01/2023

Dispoziția privind încetarea suplimentului pentru energie și combustibili solizi.

100 Kb

8 25/01/2023

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

7 18/01/2023

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

6 18/01/2023

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

5 17/01/2023

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

4 17/01/2023

Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice vacante de insp. cls. I grad principal Comp. Stare Civilă Resurse Umane și insp. cls.I grad principal Com. impozite și taxe

100 Kb

3 16/01/2023

Dispoziția privind încetarea /recuperarea sumei încasată necuvenit.

100 Kb

2 16/01/2023

Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale vacante inspector debutant compartiment agricol.

100 Kb

1 03/01/2023

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

221 28/12/2022

Dispoziția privind delegarea atribuțiilor de de secretar general al U.A.T. Bârghiș.

100 Kb

220 20/12/2022

Dispoziția privind revocarea dispoziției nr.80/08.06.2022

100 Kb

219 20/12/2022

Dispoziția privind încetarea /recuperarea sumei încasată necuvenit.

100 Kb

218 20/12/2022

Dispoziția privind încetarea /recuperarea sumei încasată necuvenit.

100 Kb

217 20/12/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Amenajare șanțuri ”

100 Kb

216 20/12/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

215 20/12/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

214 20/12/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

213 20/12/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

212 20/12/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

211 20/11/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

210 20/12/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

209 15/12/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

208 15/12/2022

Dispoziția privind plata cheltuielilor pentru Serbarea de Crăciun a copiilor Școlii Gimnaziale Bârghiș, Județul Sibiu.

100 Kb

207 12/12/2022

Dispoziția privind numirea gestionarilor de valori materiale, bănești și a altor valori aflate în patrimoniul public și/ sau privat al Com. Bârghiș, jud. Sibiu.

100 Kb

206 12/12/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de control pentru verificarea lucrărilor de întreținere a pășunilor la nivelul Comunei Bârghiș.

100 Kb

205 12/12/2022

Dispoziția privind recuperarea sumei încasate necuvenit a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

204 12/12/2022

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

203 12/12/2022

Dispoziția privind încetarea /recuperarea sumei încasate necuvenit.

100 Kb

202 12/12/2022

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

201 12/12/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

200 07/12/2022

Dispoziția privind modificarea dispoziției nr.109/29.10.2021 emisă de primarul Com. Bârghiș

100 Kb

199 06/12/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

198 06/12/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „AMENAJARE ȘANȚURI ”

100 Kb

197 29/11/2022

Dispoziție privind acordarea îndemnizației lunare pentru persoane cu handicap grav.

100 Kb

196 25/11/2022

Dispoziția privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență la nivelul Comunei Bârghiș, Jud. Sibiu

100 Kb

195 25/11/2022

Dispoziția privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bârghiș, jud.Sibiu.

100 Kb

194 25/11/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

193 25/11/2022

Dispoziția privind acordarea unui ajutorului de înmormântare.

100 Kb

192 25/11/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

191 25/11/2022

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

190 18/11/2022

Dispoziția privind desemnarea persoanelor responsabile cu privire la înființarea și întreținerea registrului de evidență a sistemelor individuale adecvate din cadrul UAT Bârghiș, Județ Sibiu.

100 Kb

189 18/11/2022

Dispoziția privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă delegat.

100 Kb

188 18/11/2022

Dispoziția privind actualizarea Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Primăriei Comunei Bârghiș, Județ Sibiu.

100 Kb

187 18/11/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

186 18/11/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

185 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

184 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

183 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

182 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

181 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

180 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

179 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

178 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

177 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

176 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

175 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

174 18/11/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de inventariere anuală.

100 Kb

173 09/11/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Asfaltare DC33 intrare localitatea Zlagna și Ighișu Vechi ”

100 Kb

172 02/11/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitarea trotuare și podețe ”

100 Kb

171 31/10/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

170 31/10/2022

Dispoziția privind acordarea unui ajutor de înmormântare.

100 Kb

169 31/10/2022

Dispoziția privind modificarea numărului de persoane și a cuantumului ajutorului social.

100 Kb

168 31/10/2022

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

167 31/10/2022

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

166 31/10/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

165 18/10/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

164 17/10/2022

Dispoziția privind suspendarea plății ajutorului social.

100 Kb

163 17/10/2022

Dispoziția privind modificarea cuantumului și a membrilor alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

162 14/10/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea încheieri prin licitație a unui spațiu cu destinația de farmacie.

100 Kb

161 14/10/2022

Dispoziția privind modificarea cuantumului și a membrilor alocație pentru susținere familiei.

100 Kb

160 14/10/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

159 14/10/2022

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

158 07/10/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

157 30/09/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

156 30/09/2022

Dispoziția privind încetarea acordării îndemnizației lunare pentru persoane cu handicap grav.

100 Kb

155 28/09/2022

Dispoziția privind aprobarea rectificării Bugetului local pentru anul 2022.

100 Kb

154 22/09/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

153 15/09/2022

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

152 15/09/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

151 15/09/2022

Dispoziția privind acordarea unui ajutor de urgență.

100 Kb

150 15/09/2022

Dispoziția privind aprobarea cereri de acordare a dreptului la stimulent educațional.

100 Kb

149 15/09/2022

Dispoziția privind aprobarea cereri de acordare a dreptului la stimulent educațional.

100 Kb

148 15/09/2022

Dispoziția privind aprobarea cereri de acordare a dreptului la stimulent educațional.

100 Kb

147 15/09/2022

Dispoziția privind aprobarea cereri de acordare a dreptului la stimulent educațional.

100 Kb

146 14/09/2022

Dispoziția privind aprobarea cereri de acordare a dreptului la stimulent educațional.

100 Kb

145 14/09/2022

Dispoziția privind aprobarea cereri de acordare a dreptului la stimulent educațional.

100 Kb

144 14/09/2022

Dispoziția privind aprobarea cereri de acordare a dreptului la stimulent educațional.

100 Kb

143 14/09/2022

Dispoziția privind aprobarea cereri de acordare a dreptului la stimulent educațional.

100 Kb

142 14/09/2022

Dispoziția privind aprobarea cereri de acordare a dreptului la stimulent educațional.

100 Kb

141 14/09/2022

Dispoziția privind aprobarea cereri de acordare a dreptului la stimulent educațional.

100 Kb

140 14/09/2022

Dispoziția privind aprobarea cereri de acordare a dreptului la stimulent educațional.

100 Kb

139 14/09/2022

Dispoziția privind acordarea îndemnizației prevăzută de lege persoanelor cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal.

100 Kb

138 08/09/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

137 05/09/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

136 05/09/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

135 05/09/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

134 05/09/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

133 05/09/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

132 05/09/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

131 05/09/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

130 05/09/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

129 05/09/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

128 05/09/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

127 05/09/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

126 05/09/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

125 05/09/2022

Dispoziția privind aprobarea cereri de acordare a dreptului la stimulent educațional.

100 Kb

124 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea îndemnizației lunare, începând cu data de 01.08.2022 pentru consilierii locali ai Comunei Bârghiș, jud. Sibiu.

100 Kb

123 01/09/2022

Dispoziția privind desemnarea d-nei Oliu Maria Ramona, pentru exercitarea activității de controlul financiar preventiv în cadrul Primăriei Comunei Bârghiș.

100 Kb

122 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.08.2022 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al pers.cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș.

100 Kb

121 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.08.2022 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al pers.cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș.

100 Kb

120 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.08.2022 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al pers.cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș.

100 Kb

119 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.08.2022 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al pers.cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș.

100 Kb

118 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.08.2022 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al pers.cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș.

100 Kb

117 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.08.2022 pentru personal contractual -muncitor calificat IV, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș.

100 Kb

116 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.08.2022 pentru personal contractual -muncitor calificat IV, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș.

100 Kb

115 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.08.2022 pentru personal contractual -muncitor calificat IV, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș.

100 Kb

114 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.08.2022 pentru personal contractual -referent II(ISU) în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș.

100 Kb

113 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.08.2022 pentru personal contractual -referent bibliotecar- în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș.

100 Kb

112 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.08.2022 pentru personal contractual -guard- în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș.

100 Kb

111 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.08.2022 pentru consilier personal al primarului Comunei Bârghiș.

100 Kb

110 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.08.2022 pentru inspector asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș.

100 Kb

109 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.08.2022 pentru inspector principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș.

100 Kb

108 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.08.2022 pentru inspector de specialitate IA în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș.

100 Kb

107 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.08.2022 pentru referent asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș.

100 Kb

106 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.08.2022 pentru inspector asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș.

100 Kb

105 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.08.2022 pentru secretar general al Comunei Bârghiș.

100 Kb

104 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea cuantumului îndemnizației, începând cu data de 01.08.2022 pentru viceprimarul comunei Bârghiș.

100 Kb

103 01/09/2022

Dispoziția privind stabilirea cuantumului îndemnizației, începând cu data de 01.08.2022 pentru primarul comunei Bârghiș.

100 Kb

102 01/09/2022

Dispoziția privind majorarea îndemnizației lunare.

100 Kb

101 01/09/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Asfaltare podețe în satele Apoș și Pelișor”

100 Kb

100 23/08/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Amenajare șanțuri ”

100 Kb

99 22/08/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitarea trotuare și podețe în Comuna Bârghiș ”

100 Kb

98 17/08/2022

Dispoziția privind modificarea cuantumului și a membrilor alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

97 17/08/2022

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

96 16/08/2022

Dispoziția privind desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Com. Bârghiș, jud. Sibiu care vor contribui la realizarea activităților de înregistrare sistematică a imobilelor de la nivelul întregului UAT Bârghiș, jud. Sibiu

100 Kb

95 16/08/2022

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

94 16/08/2022

Dispoziția privind încetarea plății îndemnizației lunare acordată persoanei cu handicap.

100 Kb

93 16/08/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

92 16/08/2022

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință ordinară în data de 22.08.2022

100 Kb

91 29/07/2022

Dispoziția privind desemnarea persoanelor care vor efectua înscrierea, completarea și ținerea la zi a datelor în registrul agricol al Comunei Bârghiș.

100 Kb

90 29/07/2022

Dispoziția privind transformarea funcției publice de referent superior în inspector asistent.

100 Kb

89 29/07/2022

Dispoziția privind acordarea unui ajutor de urgență.

100 Kb

88 29/07/2022

Dispoziția privind încadrarea în funcția contractuală de execuție de asistent medical comunitar, pe perioadă nedeterminată în cadrul Comp.de As. Socială din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

87 14/07/2022

Dispoziția privind organizarea examenului de promovare în clasa a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

86 01/07/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar din cadrul Compartimentului de Asistență Socială.

100 Kb

85 27/06/2022

Dispoziția privind delegarea atribuțiilor de de secretar general al U.A.T. Bârghiș.

100 Kb

84 27/06/2022

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

83 27/06/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

82 20/06/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

81 20/06/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

80 08/06/2022

Dispoziția privind convocarea Comisiei locale pentru stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra terenurilor Bârghiș.

100 Kb

79 07/06/2022

Dispoziția privind aprobarea rectificării Bugetului local pentru anul 2022.

100 Kb

78 30/05/2022

Dispoziția privind acordarea suplimentului pentru energie și combustibili solizi.

100 Kb

77 30/05/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Reparații curente lucrări canalizare ape str. Principală Comuna Bârghiș””

100 Kb

76 18/05/2022

Dispoziția privind modificarea și completarea art.20 alin.(1) din Anexa nr.1 a Dispoziției nr.95/10.07.2019 privind aprobarea Codului etic și de integritate a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș.

100 Kb

75 18/05/2022

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

74 13/05/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

73 11/05/2022

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

72 28/04/2022

Dispoziția privind modificarea cuantumului și a membrilor alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

71 28/04/2022

Dispoziția privind desemnarea persoanei responsabilă cu Registrul de riscuri la nivelul Primăriei Comunei Bârghiș, Județul Sibiu.

100 Kb

70 28/04/2022

Dispoziția privind întocmirea Inventarului funcțiilor sensibile la nivelul Primăriei Comunei Bârghiș, județul Sibiu de către secretarul comisiei sistemului de control intern managerial.

100 Kb

69 28/04/2022

Dispoziția privind aprobarea Programului de dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul entității Comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

68 28/04/2022

Dispoziția privind aprobarea Procedurilor actualizate pentru organizarea și menținerea unui Sistem de Control Intern Managerial la nivelul Comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

67 28/04/2022

Dispoziția privind organizarea, dezvoltarea și menținerea unui Sistem de Control Intern/Managerial la nivelul entității Comuna Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

66 28/04/2022

Dispoziția privind încetarea suplimentului pentru energie și combustibili solizi.

100 Kb

65 28/04/2022

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

64 28/04/2022

Dispoziția privind desemnarea dl. viceprimar al Comunei Bârghiș, județul Sibiu, ca responsabil cu colectarea selectivă a deșeurilor conform legii nr.132/2010

100 Kb

63 28/04/2022

Dispoziția privind modificarea și completarea Fișelor de Post din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș, județul Sibiu

100 Kb

62 28/04/2022

Dispoziția privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și de interes la nivelul Comunei Bârghiș, Jud. Sibiu.

100 Kb

61 28/04/2022

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

60 28/04/2022

Dispoziția privind încetarea suplimentului pentru energie și combustibili solizi.

100 Kb

59 28/04/2022

Dispoziția privind încetarea suplimentului pentru energie și combustibili solizi.

100 Kb

58 28/04/2022

Dispoziția privind încetarea suplimentului pentru energie și combustibili solizi.

100 Kb

57 28/04/2022

Dispoziția privind acordarea unui ajutor de urgență.

100 Kb

56 28/04/2022

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

55 28/04/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

54 28/04/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

53 28/04/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

52 26/04/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

51 13/04/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

50 04/04/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Asfaltare străzi în satul Apoș și Vecerd”

100 Kb

49 04/04/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Așternere piatră spartă cu întindere și compactare /asfaltare satul Zlagna”

100 Kb

48 04/04/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Asfaltare DC 33 între Loc. Zlagna și Ighișu Vechi”

100 Kb

47 30/03/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

45 22/03/2022

Dispoziția privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul Situaților de Urgență al Comunei Bârghiș, județul Sibiu pentru anul 2022.

100 Kb

44 22/03/2022

Dispoziția privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei biparentale și monoparentale de pe raza U.A.T. Bârghiș.

100 Kb

43 22/03/2022

Dispoziția privind modificarea cuantumurilor privind venitul minim garantat L-416/2001 începând cu luna martie 2022.

100 Kb

42 22/03/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

41 22/03/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

40 22/03/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

39 22/03/2022

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

38 22/03/2022

Dispoziția privind modificarea cuantumului și a membrilor alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

37 22/03/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

36 22/03/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

35 22/03/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

34 22/03/2022

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

33 22/03/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

32 22/03/2022

Dispoziția privind constituirea Comisiei de Evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului General al U.A.T. Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

31 15/03/2022

Dispoziția privind constituirea Comisiei de control pentru verificarea lucrărilor de întreținere a pășunilor de la nivelul Comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

30 11/03/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

28 16/02/2022

Dispoziția privind modificarea cuantumului și a membrilor alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

27 16/02/2022

Dispoziția privind aprobarea stabilirii componenței Comisiei Comunei Bârghiș privind organizarea și desfășurarea recensământului populației

100 Kb

26 11/02/2022

Dispoziția privind încadrarea în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap.

100 Kb

25 10/02/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

23 31/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

22 31/01/2022

Dispoziția privind acordarea unui ajutor de înmormântare.

100 Kb

21 31/01/2022

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

18 25/01/2022

Dispoziția privind stabilirea îndemnizației lunare pentru persoanele cu handicap.

100 Kb

17 21/01/2022

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

16 21/01/2022

Dispoziția privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

15 20/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

14 20/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

13 20/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

12 20/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

11 20/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

10 20/01/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

9 20/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

8 20/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

7 20/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

6 20/01/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

5 19/01/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

4 18/01/2022

Dispoziția privind desemnarea d-nei Moga Csilla Ildiko de a exercita controlul financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei Comunei Bârghiș.

100 Kb

3 13/01/2022

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

2 11/01/2022

Dispoziția privind încetarea contractului individual de muncă.

100 Kb

1 03/01/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

141 27/12/2021

Dispoziția privind desemnarea d-nei Moga Csilla Ildiko în calitate de executor fiscal pentru încasarea creanțelor fiscale restante datorate către bugetul local al Comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

140 27/12/2021

Dispoziția privind recuperarea sumei încasate necuvenit a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

139 27/12/2021

Dispoziția privind desemnarea domnului viceprimar, de a avea drept de semnătură I, a d-nei Rad Mariana, având funcția de contabil al primăriei Com. Bârghiș ..

100 Kb

138 22/12/2021

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitarea trotuare și podețe în Comuna Bârghiș ”

100 Kb

137 22/12/2021

Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziții având ca obiect „Achiziționare tractor”

100 Kb

136 20/12/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

135 20/12/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

134 20/12/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

133 20/12/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

132 20/12/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

131 17/12/2021

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

130 16/12/2021

Dispoziția privind virările de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar.

100 Kb

129 14/12/2021

Dispoziția privind modificarea raportului de serviciu prin transfer.

100 Kb

128 29/11/2021

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

127 26/11/2021

Dispoziția privind acordarea unui ajutor de înmormântare.

100 Kb

126 26/11/2021

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

125 19/11/2021

Dispoziția privind modificarea cuantumului și a membrilor alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

124 19/11/2021

Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitare pod peste vale Apoș ”

100 Kb

123 19/11/2021

Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitare pod peste vale Apoș locație sat ”

100 Kb

122 19/11/2021

Dispoziție cu privire la delegarea dreptului de semnătură.

100 Kb

121 19/11/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze-naturale pe perioada noiembrie 2021-martie 2022

100 Kb

120 19/11/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2021-martie 2022 combustibili solizi și suplimente.

100 Kb

119 15/11/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

118 15/11/2021

Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei în alocație de susținere familie monoparentală și schimbarea titularului de dosar.

100 Kb

117 15/11/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

115 05/11/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

114 01/11/2021

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

113 30/10/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

112 29/10/2021

Dispoziția privind acordarea gradului corespunzător tranșei de vechime în muncă.

100 Kb

111 29/10/2021

Dispoziția privind stabilirea cuantumului îndemnizației persoană cu handicap.

100 Kb

110 29/10/2021

Dispoziția privind acordarea îndemnizației prevăzută de lege persoanelor cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal.

100 Kb

108 26/10/2021

Dispoziția privind aprobarea cereri de acordare a dreptului la stimulent educațional.

100 Kb

107 26/10/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

106 20/10/2021

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru obiectivul „Reparații și zugrăvit Primăria Bârghiș”

100 Kb

105 05/10/2021

Dispoziția privind aprobarea cereri de acordare a dreptului la stimulent educațional.

100 Kb

104 30/09/2021

Dispoziția privind aprobarea cereri de acordare a dreptului la stimulent educațional.

100 Kb

103 30/09/2021

Dispoziția privind acordarea gradului corespunzător tranșei de vechime în muncă.

100 Kb

102 30/09/2021

Dispoziția privind acordarea gradului corespunzător tranșei de vechime în muncă.

100 Kb

101 23/09/2021

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

100 21/09/2021

Dispoziția privind modificarea cuantumului și a membrilor alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

99 21/09/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

98 21/09/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

97 21/09/2021

Dispoziția privind acordarea unui ajutor de urgență.

100 Kb

96 21/09/2021

Dispoziția privind numirea comisiei care va efectua inventarierea patrimoniului Comunei Bârghiș, jud. Sibiu.

100 Kb

87 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

86 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

85 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

84 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

83 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

82 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

81 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

80 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

79 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

78 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

77 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

76 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

75 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

74 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

73 26/08/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

72 19/08/2021

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitarea trotuare și podețe în Comuna Bârghiș ”

100 Kb

71 19/08/2021

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

70 16/08/2021

Dispoziția privind constituirea comisiilor pentru concursurile organizate de Primăria Comunei Bârghiș.

100 Kb

69 30/07/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

66 28/07/2021

Dispoziția privind aprobarea acordării îndemnizației lunare.

100 Kb

65 28/07/2021

Dispoziția privind încetarea contractului individual de muncă.

100 Kb

64 27/07/2021

Dispoziția privind aprobarea modificării Anexei nr.1 privind organizarea și desfășurarea recensământului.

100 Kb

62 06/07/2021

Dispoziția privind modificarea numărului de persoane și a cuantumului ajutorului social.

100 Kb

61 06/07/2021

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

60 28/06/2021

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul „Lucrări Canalizare ape uzate menajere, Comuna Bârghiș”

100 Kb

59 15/06/2021

Dispoziția privind virările de credite în cadrul capitolului bugetar.

100 Kb

58 15/06/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

57 15/06/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

56 07/06/2021

Dispoziția privind desemnarea domnului din compartimentul de Protecție Civilă ca agent de inundații la nivelul Comunei Bârghiș.

100 Kb

55 07/06/2021

Dispoziția privind aprobarea plății Proceselor Verbale de constatare și sancționare a contravențiilor.

100 Kb

54 27/05/2021

Dispoziția privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului Operativ cu Activitate Temporară.

100 Kb

53 26/05/2021

Dispoziția privind aprobarea actualizării Comitetului Local pentru Situații de Urgență Bârghiș, jud.Sibiu

100 Kb

52 20/05/2021

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

49 24/05/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

48 24/05/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

47 16/05/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

46 07/05/2021

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor „Asfaltare drum DC33 Zlagna-Tronsonul I și IV”

100 Kb

45 07/05/2021

Dispoziția privind încadrarea în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap.

100 Kb

44 27/04/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

43 15/04/2021

Dispoziția privind desemnarea lucrătorilor care aplică măsurile de prim ajutor.

100 Kb

42 15/04/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

41 14/04/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

40 14/04/2021

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

39 05/04/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

35 31/03/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

33 26/03/2021

Dispoziția privind constiturea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor„Prelungirea copertină intrare birouri”

100 Kb

32 26/03/2021

Dispoziția privind reluarea plății dreptului la ajutorului social.

100 Kb

31 16/03/2021

Dispoziția privind modificarea art.2 alin.(1) al Dispoziției nr.19/25.022021.

100 Kb

30 25/02/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

29 25/02/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

28 25/02/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

27 25/02/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

26 25/02/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

25 25/02/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

24 25/02/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

23 25/02/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

22 25/02/2021

Dispoziția privind modificarea componenței familiei și reluarea plății dreptului de alocație de susținere a familiei.

100 Kb

21 25/02/2021

Dispoziția privind suspendarea plății ajutorului social.

100 Kb

20 25/02/2021

Dispoziția privind delegarea atribuțiilor de administrare a Căminelor Culturale de pe raza comunei Bârghiș,județul Sibiu

100 Kb

19 25/02/2021

Dispoziția privind constituirea comisilor pentru concursurile organizate de Primăria Comunei Bârghiș.

100 Kb

18 25/02/2021

Dispoziția privind încadrarea în funcția de consilier personal al primarului ,cu contract de muncă, pe perioadă determinată.

100 Kb

17 23/02/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

16 23/02/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

15 23/02/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

14 23/02/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

13 23/02/2021

Dispoziția privind acordarea unui ajutor de înmormântare.

100 Kb

12 12/02/2021

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

11 08/02/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

9 28/01/2021

Dispoziția privind desemnarea domnului viceprimar, ca gestionar pentru produsele achiziționate de comuna Bârghiș în cadrul proiectului „Centru Comunitar Multifuncțional Pentru Servicii Integrate Bârghiș”

100 Kb

8 28/01/2021

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

7 28/01/2021

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

6 28/01/2021

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

5 28/01/2021

Dispoziția privind stabilirea îndemnizației lunare pentru persoanele cu handicap.

100 Kb

4 28/01/2021

Dispoziția privind modificarea salariului de bază al asistentului personal .

100 Kb

3 26/01/2021

Dispoziția privind modificarea și completarea art.1 al Dispoziției nr.148/29.12.2020 privind constituirea „Nucleului Local de Coordonare a vaccinării”

100 Kb

3 26/01/2021

Dispoziția privind modificarea și completarea art.1 al Dispoziției nr.148/29.12.2020 privind constituirea „Nucleului Local de Coordonare a vaccinării”

100 Kb

2 05/01/2021

Dispoziția privind încetarea contractului individual de muncă.

100 Kb

1 05/01/2021

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință extraordinară.

100 Kb