Organigrama primăriei Bârghiș

Organigrama aparatului de specialitate al primarului, repreintă posturile şi compatimentele din structura organizatorică, relaţiile existente între acestea, numărul de niveluri ierarhice, numărul total de persoane cu funcţii de conducere şi execuţie din fiecare compartiment, ponderile ierarhice.

Organigrama primăriei Bârghiș