Compartiment Contabilitate

Primăria Bârghiș

Organizează și conduce evidența contabilă în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurând înregistrarea la timp și corectă în contabilitate, în mod cronologic şi sistematic, pe baza documentelor justificative a tuturor operaţiunilor patrimoniale.


RAD MARIANA

Inspector Principal