Compartiment Asistență Socială

Primăria Bârghiș

Misiunea Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) este de a asigura activitatea de prevenţie şi intervenţie primară pentru persoanele singure şi familiile aflate în dificultate.
Scopul este îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă. Asistenţa socială la nivelul SPAS se realizează prin acordarea de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii sociale.


PLEȘCA GHEORGHE

Inspector Asistent Social

Documente