Compartiment Agricol și Cadastru

Primăria Bârghiș

Compartiment agricol

Ca si obiective generale avem asigurarea evidenței unitare cu privire la starea terenurilor pe categorii de folosință, a gospodăriilor populației și folosirea resurselor locale, precum și centralizarea datelor și informațiilor cu specific agricol ale unității administrativ teritoriale în vederea desfășurării activității curente a Primăriei, permițând astfel satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor și reprezentând o sursă administrativă de date pentru sistemul informațional statistic.


ȘERBAN SANDA

Inspector superior

PLEȘA MARIA

Inspector cadastru


Documente Registrul Agricol