Regulamente și proceduri administrative

Primăria Bârghiș

Nr. crt. Document Data Fișier
1 H.C.L.19/Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bârghiș, județul Sibiu. 19/05/2022
2 H.C.L.27/Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș, Județul Sibiu. 19/05/2022
3 H.C.L.25/Regulament local privind implicarea publicului în elaborare sau revizuirea Planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului. 19/05/2022
4 H.C.L.14/REGULAMENT DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE UAT BÂRGHIȘ, JUDEȚUL SIBIU 19/05/2022