Regulamente și proceduri administrative

Primăria Bârghiș

Nr. crt. Document Data Fișier
6 Regulament de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Bârghiș, județul Sibiu 31/01/2023
5 Dispoziția 195/25.11.2022 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bârghiș, jud. Sibiu. 21/12/2022
4 H.C.L.19 din 18.03.2022/Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bârghiș, județul Sibiu. 19/05/2022
3 H.C.L.27 din 12.07.2021/Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârghiș, Județul Sibiu. 13/05/2022
2 H.C.L.25 din 12.07.2021/Regulament local privind implicarea publicului în elaborare sau revizuirea Planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului. 13/05/2022
1 H.C.L.14 din 20.04.2021/REGULAMENT DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE UAT BÂRGHIȘ, JUDEȚUL SIBIU 13/05/2022