Monitorul Oficial | Dispoziții Primar

Decizii Primar

# Data Titlu Link
64 30/03/2023

Dispoziție privind constituirea comisiei de examen și comisiei pentru soluționarea contestaților in vederea promovării în grad profesional pentru funcțiile publice.

100 Kb

63 30/03/2023

Dispoziție privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

62 30/03/2023

Dispoziție privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

61 30/03/2023

Dispoziție privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

60 30/03/2023

Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă.

100 Kb

59 30/03/2023

Dispoziție privind încadrarea în funcția publică de inspector asistent - compartiment stare civilă, resurse umane.

100 Kb

58 30/03/2023

Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al consilierului personal al primarului.

100 Kb

57 24/05/2023

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

56 15/03/2023

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

55 15/03/2023

Dispoziție privind împuternicirea persoanelor desemnate să opereze în aplicația registrul electoral la nivel UAT Bârghiș, jud. Sibiu.

100 Kb

54 10/03/2023

Dispoziție privind modificarea cuantumurilor privind venitul minim garantat- L416/2001 începând cu luna martie - 2023.

100 Kb

53 10/03/2023

Dispoziție privind modificarea cuantumurilor privind venitul minim garantat- L416/2001 începând cu luna martie - 2023.

100 Kb

52 10/03/2023

Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR)

100 Kb

51 10/03/2023

Dispoziție privind modificarea cuantumurilor privind venitul minim garantat- L416/2001 începând cu luna martie - 2023.

100 Kb

50 03/03/2023

Dispoziția privind numirea unui îndrumător și aprobarea programului de desfășurare a perioadei de stagiu pentru inspector debutant.

100 Kb

49 03/03/2023

Dispoziția privind încadrarea în funcția contractuală de execuție de inspector debutant.

100 Kb

48 27/02/2023

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

47 27/02/2023

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

46 27/02/2023

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

45 27/02/2023

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

44 27/02/2023

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

43 23/02/2023

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

42 23/02/2023

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea monoparentală a familiei.

100 Kb

41 23/02/2023

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

40 23/02/2023

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

39 22/02/2023

Dispoziția privind desemnarea persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral la nivelul comunei Bârghiș, județ Sibiu.

100 Kb

38 22/02/2023

Dispoziția privind suspendarea raportului de serviciu având funcția public de conducere de secretar general.

100 Kb

37 20/02/2023

Dispoziția privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul Situaților de Urgență al Comunei Bârghiș, județul Sibiu pentru anul 2023

100 Kb

36 31/01/2023

Dispoziția privind aprobarea Planului de servicii.

100 Kb

35 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru primarului comunei Bârghiș, județ Sibiu.

100 Kb

34 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru viceprimarul comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

33 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

32 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

31 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

30 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

29 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

28 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

100 Kb

27 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual - muncitor calificat IV.

100 Kb

26 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual - muncitor calificat IV.

100 Kb

25 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual - muncitor calificat IV.

100 Kb

24 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru personal contractual - referent II (ISU)

100 Kb

23 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru funcția contractuală de bibliotecar.

100 Kb

22 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru funcția contractuală de guard.

100 Kb

21 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru consilier personal al primarului.

100 Kb

20 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru inspector asistent.

100 Kb

19 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru inspector principal.

100 Kb

18 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru inspector de specialitate IA.

100 Kb

17 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru referent asistent.

100 Kb

16 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru inspector asistent.

100 Kb

15 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru secretar general.

100 Kb

14 30/01/2023

Dispoziția privind stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2023 pentru funcția contractuală asistent medical comunitar.

100 Kb

13 25/01/2023

Dispoziția privind stabilirea îndemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav.

100 Kb

12 25/01/2023

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

11 25/01/2023

Dispoziția privind modificarea cuantumului ajutorului social.

100 Kb

10 25/01/2023

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

9 25/01/2023

Dispoziția privind încetarea suplimentului pentru energie și combustibili solizi.

100 Kb

8 25/01/2023

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

7 18/01/2023

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

6 18/01/2023

Dispoziția privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei.

100 Kb

5 17/01/2023

Dispoziția privind acordarea ajutorului social.

100 Kb

4 17/01/2023

Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice vacante de insp. cls. I grad principal Comp. Stare Civilă Resurse Umane și insp. cls.I grad principal Com. impozite și taxe

100 Kb

3 16/01/2023

Dispoziția privind încetarea /recuperarea sumei încasată necuvenit.

100 Kb

2 16/01/2023

Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale vacante inspector debutant compartiment agricol.

100 Kb

1 03/01/2023

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

221 28/12/2022

Dispoziția privind delegarea atribuțiilor de de secretar general al U.A.T. Bârghiș.

100 Kb

220 20/12/2022

Dispoziția privind revocarea dispoziției nr.80/08.06.2022

100 Kb

219 20/12/2022

Dispoziția privind încetarea /recuperarea sumei încasată necuvenit.

100 Kb

218 20/12/2022

Dispoziția privind încetarea /recuperarea sumei încasată necuvenit.

100 Kb

217 20/12/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Amenajare șanțuri ”

100 Kb

216 20/12/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

215 20/12/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

214 20/12/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

213 20/12/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

212 20/12/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

211 20/11/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

210 20/12/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

209 15/12/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

208 15/12/2022

Dispoziția privind plata cheltuielilor pentru Serbarea de Crăciun a copiilor Școlii Gimnaziale Bârghiș, Județul Sibiu.

100 Kb

207 12/12/2022

Dispoziția privind numirea gestionarilor de valori materiale, bănești și a altor valori aflate în patrimoniul public și/ sau privat al Com. Bârghiș, jud. Sibiu.

100 Kb

206 12/12/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de control pentru verificarea lucrărilor de întreținere a pășunilor la nivelul Comunei Bârghiș.

100 Kb

205 12/12/2022

Dispoziția privind recuperarea sumei încasate necuvenit a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

204 12/12/2022

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

203 12/12/2022

Dispoziția privind încetarea /recuperarea sumei încasate necuvenit.

100 Kb

202 12/12/2022

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

201 12/12/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

200 07/12/2022

Dispoziția privind modificarea dispoziției nr.109/29.10.2021 emisă de primarul Com. Bârghiș

100 Kb

199 06/12/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

198 06/12/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „AMENAJARE ȘANȚURI ”

100 Kb

197 29/11/2022

Dispoziție privind acordarea îndemnizației lunare pentru persoane cu handicap grav.

100 Kb

196 25/11/2022

Dispoziția privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență la nivelul Comunei Bârghiș, Jud. Sibiu

100 Kb

195 25/11/2022

Dispoziția privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bârghiș, jud.Sibiu.

100 Kb

194 25/11/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

193 25/11/2022

Dispoziția privind acordarea unui ajutorului de înmormântare.

100 Kb

192 25/11/2022

Dispoziția privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

100 Kb

191 25/11/2022

Dispoziția privind încetarea ajutorului social.

100 Kb

190 18/11/2022

Dispoziția privind desemnarea persoanelor responsabile cu privire la înființarea și întreținerea registrului de evidență a sistemelor individuale adecvate din cadrul UAT Bârghiș, Județ Sibiu.

100 Kb

189 18/11/2022

Dispoziția privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă delegat.

100 Kb

188 18/11/2022

Dispoziția privind actualizarea Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Primăriei Comunei Bârghiș, Județ Sibiu.

100 Kb

187 18/11/2022

Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bârghiș în ședință.

100 Kb

186 18/11/2022

Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

100 Kb

185 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

184 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

183 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

182 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

181 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

180 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

179 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

178 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

177 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

176 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

175 18/11/2022

Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței.

100 Kb

174 18/11/2022

Dispoziția privind constituirea comisiei de inventariere anuală.

100 Kb