Proces verbal privind desemnarea președinților și locțiitorilor sectiilor de votare din Circ.electorala 19 Barghis pentru alegerile din 9 iunie 2024