Proces verbal completare Birou Electoral de Circumscripție nr.19 Bârghiș cu membrii partidelor politice