Comuna Bârghiș, prin reprezentantul său legal dl. Șulumberchean Ștefan, în calitate de primar, a dus la bun sfârșit PROIECTUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ:

DOTARE CĂMIN CULTURAL BÂRGHIȘ, SAT BÂRGHIȘ, COMUNA BÂRGHIȘ”,

 Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.