proces-verbal înlocuire președinte/locțiitor secție de votare-Circ. Elect.19- Bârghiș