Informare privind proiectul ”Microbuze școlare electrice în județul Sibiu”, cod 40
Linia de finanţare: Planul Național de Redresare și Reziliență/ Pilonul VI. Politici pentru noua generație/ Componenta C15: Educație/ Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/ Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevi, cu precădere pentru elevii din zonele izolate, cu populație scăzută, prin furnizarea de microbuze școlare electrice, prietenoase cu mediul și cu un consum energetic redus.
Achizițiile aferente județului Sibiu vizează microbuzele electrice școlare, tip 8+1, respectiv 16+1. O distribuție echitabilă a microbuzelor electrice în județul Sibiu a fost realizată în baza criteriilor de prioritizare a distribuției microbuzelor, așa cum sunt prezentate prin ghid. Pentru județul Sibiu s-a solicitat un total de 56 de microbuze, din care tip 8+1: 41 bucăți, tip 16+1: 15 bucăți.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați documentul atașat.