ART.1.În aplicarea prevederilor art.1 din Anexa 2 la HG nr.932/2021 pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS COV 2 în pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.13 şi al art.71 alin.(2) din Legea nr.55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.